Ο ιστότοπος Français 101


Στόχος αυτού του ιστοτόπου είναι να διευκολύνει τους πρόσφατα αφιχθέντες ανθρώπους να ενσωματωθούν στο Κεμπέκ, ειδικά σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας, βοηθώντας τους να μάθουν μερικές από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις της γαλλικής γλώσσας.

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει ένα βασικό λεξιλόγιο με 1.101 λέξεις για όσους επιθυμούν να μάθουν τη γαλλική γλώσσα, βοηθώντας τους να αποκτήσουν ένα βασικό επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας. 

Επίσης, ο ιστότοπος αυτός στοχεύει να διευκολύνει τους χρήστες με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου τους μέσω του προφίλ χρήστη.

Μία από τις κύριες λειτουργίες του francais101.com είναι να παρέχει στους χρήστες του τα στοιχεία επικοινωνίας από διάφορους οργανισμούς που μπορούν να ευνοήσουν την ενσωμάτωσή τους, βοηθώντας τους στην εκμάθηση της γλώσσας αλλά και σε άλλες πλευρές της ζωής τους.

Ο ιστότοπος αυτός αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο του Κεμπέκ της γαλλικής γλώσσας (Office québécois de la language française - OQLF) και καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίζει ότι οι μετανάστες εντάσσονται καλύτερα στον εργασιακό χώρο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την επίσημη γλώσσα του Κεμπέκ.

Το εργαλείο αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα με τους δικούς σας ρυθμούς, σε δικό σας χώρο και σε ώρες της επιλογής σας. Η προσέγγιση αυτή θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας όσον αφορά στην ικανότητά σας να μάθετε τη γαλλική γλώσσα.

Προωθώντας τη γαλλική γλώσσα: Τη γλώσσα που μιλούν όλοι στο Κεμπέκ!

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :

  • Portail Internet offrant aux citoyens la possibilité de trouver facilement tous les services des groupes à but non lucratif montréalais. : http://www.arrondissement.com/