Strona Français 101


Głównym założeniem strony jest ułatwienie nowo-przybyłym integracji z Quebekiem, szczególnie z rynkiem pracy, poprzez pomoc w nauce najbardziej przydatnych słów w języku francuskim. 

Strona zawiera glosariusz podstawowych 1101 słów dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka francuskiego, pomagając im w zdobyciu podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

Kolejnym założeniem jest umożliwienie użytkownikom sprawdzenia i monitorowania postępów w nauce w ich profilu użytkownika. 

Jedną z głównych funkcji strony francais101.com jest zapewnienie użytkownikom informacji kontaktowych do instytucji, które mogą ułatwić ich integrację pod względem języka i innych aspektów życia.

Stworzona przy współpracy z Office québécois de la langue française (OQLF), dana strona ma na celu umożliwienie imigrantom lepszej integracji z rynkiem pracy poprzez zapewnienie im początkowego kontaktu z oficjalnym językiem Quebeku.

To narzędzie umożliwi Ci naukę języka w Twoim indywidualnym tempie, w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie. Dane podejście pomoże Ci zdobyć pewność siebie w nauce języka francuskiego. 

Dzielimy się językiem francuskim: wspólnym językiem wszystkich w Quebeku!

Przydatne linki :

  • Portail Internet offrant aux citoyens la possibilité de trouver facilement tous les services des groupes à but non lucratif montréalais. : http://www.arrondissement.com/