Ang websayt ng Français 101 


Ang layunin ng websayt na ito ay upang mapagaan ang integrasyon ng mga bagong dating sa Québec, lalo na’t may kuneksyon sa job market o pamilihan ng paghahanap ng trabaho, sa pamamamagitan ng pagtulong sa kanilang matutunan ang pinaka- karaniwang ginagamit na salita sa wikang Pranses.

Ang site na ito ay nagbibigay ng isang pangunahing glossary o talahulunganan ng 1101 mga salita para sa mga indibidwal na nais matutunan ang Pranses sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang makakuha ng mga pangunahing kasanayan sa komunikasyon.

Ang isa pang layunin ay upang matutunan ng mga users na matasa at masubaybayan ang progreso ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng user profile o pagkakakilanlan ng gumagamit.

Isa sa mga pangunahing tungkulin ng francais101.com ay ang magbigay sa mga users ng mga impormasyon ng kontak ng mga mapagkukunan na makakatulong mapagaan ang kanilang integrasyon kung ang wika at iba pang mga aspeto ng buhay ang pag-uusapan.

Binuo sa pakikipagsapian ng Office québécois de la langue française (OQLF), ang sayt na ito ay nagsusumikap na matiyak na ang mga imigrante ay mas mahusay na maisasama sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng paunang pakikipag-ugnayan sa opisyal na wika ng Quebec.

Ang tool o ang magagamit na ito ay magbibigay-daan sa iyo upang matutunan ang wika sa sarili mong bilis, sa isang lugar at sa oras na iyong pinili. Ang diskarteng ito ay makatutulong sa iyo upang makakuha ng tiwala sa iyong kakayahan upang matuto ng Pranses.

Ang pagbabahagi ng wikang Pranses: Ang karaniwang wika sa lahat ng tao sa Québec!

Kapaki-pakinabang na mga link:

  • Portail Internet offrant aux citoyens la possibilité de trouver facilement tous les services des groupes à but non lucratif montréalais. : http://www.arrondissement.com/