Phần Giới thiệu Trong phần "A Propos (Giới thiệu)" bạn häy tìm hiểu về nh»ng người sáng tạo trên trang web này cũng như các mục tiêu và các đối tác đã giúp đỡ trong việc thiết kế và sáng tạo ra trang web.  Bạn cũng sẽ tìm thấy các đường liên kết hữu dụng cho phép bạn làm quen với xã hội Québec. 

Trang web Français 101 

Mục tiêu của trang web này là tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập của các người dân mới đến Québec, đặc biệt là đối với thị trường lao động, qua việc học của các từ thường dùng trong tiếng Pháp. 

Trang web này cung cấp một vốn từ vựng cơ bản 1101 từ cho những người muốn học tiếng Pháp để cho phép họ có được k› năng giao tiếp cơ bản. 

Trang web này cũng nhằm mục đích, qua đặc thù của người dùng, là cho phép mọi người đánh giá và theo dỏi  việc học của mình. 

Một tôn chỉ quan trọng của français 101.com là cung cấp cho người xử dụng các đỉa chỉ của các nguồn tài liệu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập của họ, cho dù bằng ngôn ngữ hay cái gì khác. 

Được phát triển trong quan hệ đối tác với Văn phòng Québec về Pháp ngữ (OQLF), trang web này nhắm vào sự hội nhập tốt hơn của các di dân về việc làm bằng cách cho phép họ thực hiện một cuộc tiếp xúc ban đầu với ngôn ngữ chính thức ở Québec. 

Công cụ này cho phép bạn học ngôn ngữ theo tốc độ riêng của bạn, ở một địa điểm và thời điểm mà bạn chọn lựa.  Như vậy bạn sẽ tự tin về khả năng học tiếng Pháp của bạn. 

Bạn hảy chia sẻ tiếng Pháp , ngôn ngữ chung của mọi người dân Québec ! 

Một số đường liên kết hữu dụng: :

  • Portail Internet offrant aux citoyens la possibilité de trouver facilement tous les services des groupes à but non lucratif montréalais. : http://www.arrondissement.com/